23 april 2020 - 13:00 - 18:00

Arkin Plus

Voor ieders veiligheid hebben we besloten de bijeenkomst van 23 april te verplaatsen naar eind september 2020.
Datum wordt nader bekend gemaakt, u ontvangt de nieuwe datum via de mail. 

 

Na de pensioendatum vullen de agenda’s zich weer snel maar wellicht stelt u het op prijs om nog eens samen terug te blikken, bij te praten en vooruit te kijken. Wij Marijke Lans, Udo Nabitz en Hans Nusselder zijn de initiatiefgroep Arkin Plus en willen u de mogelijkheid bieden om informeel bijeen te komen tijdens de 1e Senioren bijeenkomst in Amsterdam.

 

De Arkin Plus groep bestaat uit drie gepensioneerde medewerkers die voorheen voor vele jaren bij Arkin werkzaam waren. Op vrijwillige basis hebben zij het initiatief genomen om een bijeenkomst te organiseren die speciaal bedoeld is voor oud-medewerkers van Arkin. De leden zijn: Hans Nusselder, Marijke Lans en Udo Nabitz.

 

DOELSTELLING

De doelstelling voor de Arkin Plus bijeenkomst is de mogelijkheid te bieden aan gepensioneerden van Arkin om elkaar op informele wijze te ontmoeten en aan de hand van een gevarieerd programma op de hoogte te raken van recente ontwikkelingen binnen Arkin.

 

DOELGROEP

De doelgroep voor dit initiatief zijn de gepensioneerden van Arkin die er prijs op stellen om nog eens samen terug te blikken, bij te praten en vooruit te kijken. Voor de eerste bijeenkomst worden in samenwerking met de afdeling Personeelszaken van Arkin uitnodigingsmails verstuurd aan oud-medewerkers die in de laatste drie jaar gepensioneerd zijn. Tevens beoogt de Arkin Plus groep aanvullend een aantal gepensioneerden uit te nodigen die reeds langer met pensioen zijn en die te kennen hebben gegeven belangstelling te hebben voor de bijeenkomst.

 

Relatie Werkgroep, RvB Arkin en Medivents
De Arkin Plus groep heeft zowel over het eerste initiatief als over de voortgang contact met de RvB en HR van Arkin. Het bestand met de email-adressen is in handen van de afdeling Personeelszaken. HR verzorgt de eerste mailing. Medivents ontwerpt en beheert de website conform de geldende privacy wetgeving. Op de website kunnen potentiële deelnemers nadere toelichting vinden en kan men zich inschrijven voor deelname aan de bijeenkomst.

 

Werkwijze, inzet en kosten
De inzet van de Arkin Plus groep is vrijwillig. De bijeenkomst is voor de gepensioneerden gratis. De groep realiseert de bijeenkomst op basis van enthousiasme en goede samenwerking. De bijeenkomst wordt gefaciliteerd door de RvB van Arkin. Arkin draagt de kosten voor bijvoorbeeld de website van Medivents, huur locatie, catering en attenties voor sprekers.

Klik hier om u aan te melden  – toegang is gratis

Tot ziens op donderdag 23 april, Keizersgrachtkerk, Amsterdam!